Könyvtár

konyvtar-1024x776
A kollégiumba való beköltözés másnapján már birtokba vették a gyerekek az új helyre költöztetett könyvtárat, amely 16 számítógépnek is helyet ad. Az elmúlt tanév bizonyította, hogy sikeresen egészíti ki egymást a könyvtári és a számítógépes rész. Ez a komplett szolgáltatás segítséget nyújt a diákok tanulmányi munkájához, és szabadidejük hasznos eltöltéséhez is. Az itt tanulók közül többen kértek segítséget Bihari Tamás tanár úrtól, aki szívesen segít magyarból és történelemből, de ha szükséges a többi tantárgyból is. A könyvtár kedvező elrendezése - kis zugai - lehetőséget adnak többféle  tevékenység egyidejű végzésére. Például csoportfoglalkozások, korrepetálások megtartására, sakkozásra, filmnézésre, zenehallgatásra és nem utolsósorban művelődésre. Mindez köszönhető a tanár úrnak, aki jól ráérez a diákok igényeire.

Forduljatok hozzá bizalommal!